Sinh Nhật VIP Unique

Sinh Nhật VIP Unique

Unique shop tổ chức chương trỉnh ưu đãi cho khách hàng thân thiết (VIP UNIQUE) có ngày sinh trong tháng 9

Mọi chi tiết liên hệ showrom :

UNIQUE LEATHER ĐỒNG KHỞI

49 Đồng Khởi , P.Bến Nghé, Quận 1 , TP HCM

Tel : 028 38.223.293

Open: 8:30am - 10pm

UNIQUE LEATHER MẠC THỊ BƯỞI

75 Mạc Thị Bưởi , P.Bến Nghé, Quận 1 , TP HCM

Tel : 028 38.220.527

Open: 9:00am - 9pm

Newsletter